Vážení přátelé,

 
zveme Vás na již 20. konferenci SYMA, tentokráte s mottem „Nebojte se novinek“, určenou především absolventům kurzů a držitelům certifikátů České společnosti pro jakost. Při přípravě letošního programu jsme opět vycházeli z novinek v oboru, z hodnocení předchozích konferencí SYMA a z Vašich námětů, které od Vás průběžně získáváme. V rámci odborného programu budou opět zařazena osvědčená témata zaměřená na automobilový průmysl, nové normy, Model excelence EFQM, ochranu životního prostředí a na přístupy společenské odpovědnosti CSR.
 

Kromě odborného programu jsme opět připravili večerní program, který by Vás měl myšlenkově obohatit, pobavit a umožnit Vám získat a rozvíjet nové kontakty.
 

Současně bude SYMA „Dnem otevřených dveří“ úseku certifikace osob České společnosti pro jakost. Budete mít příležitost předložit své návrhy, získat odpovědi na své otázky a také vyřídit veškeré náležitosti související s platností, případně rozšířením Vašeho certifikátu.
 

Věříme, že i letošní SYMA pro Vás bude přínosná z hlediska odborného i společenského.
 

Srdečně Vás zveme.