1. den – 21. 3. 2018

 

„Pre-kongresový“ Kulatý stůl – ETIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ

 
od 9:00 do 11:00
 
Jednání řídí a moderuje Jitka Jakubcová, předsedkyně OS Etika a management
 
Kulatý stůl se bude zabývat těmito tématy
• Role škol ve formování etických přístupů jejich absolventů • Učitel – univerzální etický vzor? • Vztahy ve škole • Aktuálně řešené otázky ve školách • BOZP, kvalita, environment • Etika studentů SŠ a VOŠ
 
Diskutující
Přemysl Wolf – psycholog, ergonom a lektor
Marie Bohatá – manažerka, odbornice v oblasti ekonometrie, ekonomiky a etiky
Lada Brejníková – specialistka klientské zkušenosti
Jitka Jakubcová – lektorka, konzultantka a HR manažerka
Jiří Maxmilian Prokop – ředitel zdravotnického zařízení
Jaroslav Haubert – externí učitel odborných předmětů na VOŠ, obor řízení jakosti, absolvent vzdělávacího
programu učitel střední školy od roku 2009.
 
Na závěr budete seznámeni s výsledky Průzkumu výuky témat kvality na vysokých školách v ČR.
Ondřej Hykš, lektor, představitel vedení pro kvalitu, ředitel úseku vzdělávání

 

Program konference
12:00 Prezence účastníků
13:00 Společné jednání
řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost

Úvodní slovo
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Inovace v oblasti energetiky CES BATTERY BOX
Martin Kuba, Milan Turena, OIG Power s.r.o.

Aktuální informace z České společnosti pro jakost
Petr Koten, Česká společnost pro jakost
Ondřej Hykš, Česká společnost pro jakost
Romana Hofmanová, Česká společnost pro jakost

Pozvání na jednotlivé sekce
Petr Koten, Česká společnost pro jakost
14:10 Přestávka na kávu
14:30 Práce v sekcích

Sekce A
AUTOMOTIVE

Sekce B
Environmentální legislativa

Sekce C
MODEL EXCELENCE EFQM
17:00 předpokládané ukončení jednání v sekcích
18:00 Večerní program

Workshop „Poznej svůj mozek – zlepši kvalitu“
Peter Minarik, Project management expert, COMM-PASS
19:30 Večeře a společenský večer
23:00 Závěr společenského večera

 

 

2. den – 22. 3. 2018

 

Program konference
8:30 Prezence účastníků
9:00 Jednání v sekcích

Sekce D
LEAN

Sekce E
Nové normy a předpisy

Sekce F
Kulatý stůl – Kvalita pro IT a IT pro kvalitáře
11:30 Přestávka na kávu
12:00 Společné jednání
jednání řídí Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost.

Měření kvality týmové spolupráce
Bořek Navrátil, BN a kolektiv s.r.o

Zajištění kvality nakupovaných dílů z pohledu výrobce automobilů
Lukáš Chlíbek, ŠKODA AUTO, a.s.
13:30 Závěr setkání

 
 

Slido SYMA