Přeskočit na hlavní obsah

Program konference

Pondělí 4. 4. 2022

9:30 - 10:00 
Prezence účastníků

10:00 - 11:30
Úvod konference - Plenární zasedání I

11:30 - 12:00 Přestávka 

12:00 – 14:30
Sekce A:  Automobilový průmysl I.

14:30 - 14:40 Přestávka 

14:40 - 17.00
Sekce B: Informační technologie - ochutnávka témat roku 2022
 

Sekce C: Budoucnost patří skupinám a týmové spolupráci - po převedení do online podoby ZRUŠENA

Úterý 5. 4. 2022

8:30
Prezence účastníků

9:00 – 11:30 

Sekce D: Automobilový průmysl II.

11:30 - 12:00 přestávka

12:00 - 14:15 
Sekce E: Environment a bezpečnost práce

14:15 - 14:30 Přestávka

14:30 – 15:30
Plenární zasedání II

15:30 - 15:45

Diskuze, závěr

Sekce F: Na vlně úspěchu  – kulatý stůl - po převedení do online podoby ZRUŠENA

Pondělí 4. 4. 2022

Úvod konference

9:30 - 10:00 Prezence účastníků

10:00 Plenární zasedání I
řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Úvodní slovo
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Kvalita jako klíčová kompetence firmy?
Milan Dufek, řízení QMS, ŠKODA AUTO a.s

Legislativa EU v rámci Green Deal – dopady na automobilový průmysl
Lucie Krčmářová, vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace,Sdružení automobilového průmyslu

Kvalita v rodinném podnikání
Naděžda Petrů, vedoucí katedry ekonomie a managementu, Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Co se událo v kvalitě v posledních dvou letech?
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Pozvání na jednotlivé sekce
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

11:30 Přestávka

Kvalita jako klíčová kompetence firmy?
Milan Dufek, řízení QMS, ŠKODA AUTO a.s.

Jaká je role systému kvality v transformaci automobilového průmyslu, jsou naše procesy a postupy vhodné pro budoucí produkty a zákazníky, kdo je vlastně koncový zákazník a zvládneme to se současným stavem znalostí a kompetencí? To jsou jen některé otázky, které musíme v rámci transformace procesu řízení kvality řešit v automobilovém průmyslu. Na tyto otázky a některé další se pokusím reagovat ve své přednášce.

Legislativa EU v rámci Green Deal – dopady na automobilový průmysl
Lucie Krčmářová, vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace, Sdružení automobilového průmyslu

V rámci plnění závazku Evropské unie stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050 Evropská komise postupně předkládá legislativní návrhy s dopadem na řadu oblastí a sektorů, od energetiky po produkci automobilového průmyslu. Příspěvek se zaměří na aktuální stav projednávání vybraných návrhů (zejména nařízení stanovujícího emisní normy CO2 pro nová osobní a lehká užitková vozidla a nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva) a možné dopady na automobilový průmysl. Zmíní rovněž některé programy podpory využitelné organizacemi pro adaptaci na výrobu s nižším dopadem na životní prostředí.

Co se událo v kvalitě v posledních dvou letech?
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Posláním České společnosti pro jakost, i jejích zejména mezinárodních partnerů, je především šířit nové informace a povědomí o nových přístupech v oblasti kvality. Co se událo na poli kvality? Řečí normy se dá konstatovat, že vnější kontext v uplynulých dvou letech nebyl příznivý. Epidemická situace, poruchy dodavatelských řetězců či legislativní změny se dotkly a dotýkají snad každé organizace. Jaké trendy v kvalitě jsme zaznamenali za uplynulé období? Na co se nyní klade více důraz? V čem jsme se poučili?

Sekce A: Automobilový průmysl I.

12:00 – 14:30 / Pondělí / Jednání v sekci

Právní požadavky a nové technologie vozidel, spolupráce v dodavatelském řetězci

Neustálý pokrok v oblasti vědy a techniky vyvolává potřebu definování nových technických požadavků kladených na výrobce automobilů a na jejich dodavatele, mění se struktura dodavatelských řetězců i způsob spolupráce mezi dodavateli a odběrateli.

Sekce přináší přehled o vývoji technických požadavků v automobilovém průmyslu, trendy v oblasti požadavků na kompetence auditorů v řetězci automobilového průmyslu, přehled aktuálních standardů VDA a praktický příklad spolupráce automobilky s přímo nominovaným dodavatelem, prezentovaný z pohledu obou smluvních partnerů.

Jednání řídí Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost.

  Informace o nových technických předpisech OSN a EU souvisejících s nařízením o obecné bezpečnosti
  Martin Hron, ředitel sekce certifikací vozidel, TÜV SÜD Czech s.r.o.

  Přednáška popisuje historii předpisů pro konstrukci, zkoušky a schvalování vozidel do provozu a věnuje se zejména změnám, které do systému schvalování vozidel v EU vnáší nové nařízení o obecné bezpečnosti číslo 2019/2144. Toto nařízení nejen že zavádí pro výrobce povinnost do vozidel instalovat nové pokročilé bezpečnostní systémy, ale také se věnuje problematice kybernetické bezpečnosti vozidel a aktualizací softwarů. Tyto posledně jmenované oblasti vyžadují od výrobců jak plnění požadavků pro schválení typu vozidla, tak i zavedení odpovídajících systémů managementu a jejich certifikaci, aby byla zaručena trvalá shodnost vozidel s předpisy.

  Nové publikace VDA
  Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

  Informace o aktuálně vydaných a připravovaných publikacích VDA.

   Co je potřeba k tomu, být uznávaným a vítaným auditorem ve světě automotive
   ... aneb novinky z pracovní skupiny VDA 6.3 (připravující 4. vydání 2022) a Automotive Core Tools pro auditory systému a procesu.
   Jaroslav Másilko, Robert Bosch GmbH, Česká společnost pro jakost

   Celosvětová studie trhu automobilového průmyslu, kterou provedla VDA QMC, ukázala, že základní nástroje kvality pro automobilový průmysl, tedy metody a nástroje automobilové kvality, jsou při auditech systému a procesu v terénu často nedostatečně využívány a interpretovány. Z tohoto důvodu byly změněny kvalifikační požadavky VDA na systémové a procesní auditory. Téma základních nástrojů kvality se stalo jednou z klíčových podmínek pro prvotní kvalifikaci auditorů, stejně jako pro prodloužení platnosti personálního certifikátu auditora. "Nový" svazek pro audit procesu VDA 6.3 již na tuto skutečnost reaguje a je snahou tvůrců dát tomuto tématu ještě větší důraz v minimálních požadavcích, a to nejen na kvalifikaci auditorů. Přednáška nechá posluchače nahlédnout "pod pokličku" pracovní skupiny VDA 6.3 při VDA QMC. 

    

   Sekce B: Informační technologie - ochutnávka témat roku 2022

   14:40 – 17:00 / Pondělí / Jednání v sekci

   Počítače a informační technologie jsou dnes nedílnou součástí výrobních procesů a proto nás zajímá jejich implementace, kvalita a zranitelnosti.

   V IT sekci se letos podíváme na zoubek TISAXu, zamyslíme se nad možnostmi měřit kvalitu IT a budeme se věnovat i nejslabšímu článku informační bezpečnosti - člověku.

   Jednání řídí Lucie Nová, Česká společnost pro jakost.

   TISAX
   Ivana Šabatová

   Čím dál víc společností se setkává s požadavkem na certifikaci podle TISAX. Pojďme se podívat na zkušenosti z praxe.

    

   IT Quality Index
   Zdeněk Kvapil, Q4IT s.r.o.

   Kvalita produktu nebo služby je dobře popsána v normách ISO a řadě souvisejících metodik. Oblast kvality celého IT se však nedá mechanicky rozšířit na součet služeb nebo produktů; kvalita IT je komplexní multidimenzionální systém. Přednáška popíše inovativní přístup k měření IT kvality a k její vizualizaci, včetně ukázek z praxe.

    

   Sociální inženýrství
   Lucie Nová, Česká společnost pro jakost

   Kyberútoky a hackeři nás straší v médiích a ve filmových thrillerech. Ve skutečnosti je největším problémem pro informační bezpečnost běžný uživatel. Jak se zneužívají přirozené lidské slabosti a co se s tím dá dělat?

   Sekce C – Budoucnost patří skupinám a týmové spolupráci - workshop

   14:30 – 17:00 / Pondělí / Jednání v sekci

   aneb

   Mysl, která se rozvinula o nové zkušenosti, se nikdy nemůže navrátit do své původní velikosti. Mladí znají pravidla, ale staří znají výjimky.“ Oliver Wendell Holmes

    

   Workshop s manažery a personalisty o skupinové spolupráci, která stále více hraje důležitou roli, o včleňování mladých zaměstnanců-absolventů do sehraných týmů, o tvorbě týmů, sdílení know-how, spolupráci zkušených s méně zkušenými, vzájemném obohacování, následovnictví, generační obměně... Budeme s Vámi sdílet své zkušenosti, představy ale i praktické nástroje, které pomáhají vybudování kvalitních týmů 21.století.

   Moderuje Jindřiška Karásková, jednatelka personální agentury, Specialist Service, s. r. o.

   Moderátoři workshopu - Jindřiška Karásková a Kateřina Dostálová 

   V diskuzi vystoupí: 
   Kateřina Dostálová, vedoucí Business Unit Public Projects, BeePartner a.s.
   Veronika Pravdová, HR manažerka,  Vyncke, s.r.o.

   Kenny Masschelein, Chief Operations Officer, Vyncke, s.r.o.                  

   a zástupci firem

   Galavečer České společnosti pro jakost

   19:00 - 22:00 / Pondělí

   Česká společnost pro jakost v rámci svého poslání oceňuje jak jednotlivce, tak organizace, kteří dosáhli vynikajících výsledků v oblasti managementu kvality a společenské odpovědnosti.

   V této souvislosti ČSJ vyhlašuje a organizuje několik soutěží, jako například Manažer kvality roku, Ambasador kvality České republiky či CSR Guru. V průběhu galavečera  budou slavnostně oceněni vítězové všech vyhlášených cen. Slavnostní program bude doprovázen hudebními vstupy. Po předání cen budou mít hosté příležitost k neformálnímu setkání v rámci rautu.


    

   Slavnostní předávání ocenění ČSJ (19:00–20:00) 

   • Czech Made
   • Cena Františka Egermayera
   • Manažer kvality roku 2021
   • Ambasador kvality ČR
   • Cena za návrat do života
   • CSR Guru
   • Cena Anežky Žaludové
   • Mezinárodní cena inovací

    

   Společenská část večera (20:30–22:00)

   Úterý 5. 4. 2022

   Prezence účastníků

   8:30 /úterý

   Sekce D: Automobilový průmysl II.

   9:00 - 11:30 /Úterý/ Jednání v sekcích

   Metody a nástroje managementu kvality

   Znalost a uplatňování aktuálních postupů, metod a nástrojů plánování, řízení, prokazování a zlepšování všech činností je nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti a dnes možná i zachování kontinuity organizací.

   Sekce přináší vybrané postupy a metody uplatňované v dodavatelských  organizacích nejen v rámci řetězců automobilového průmyslu. Seznámíme se s nástrojem pro hodnocení stavu náběhu nových projektů (PAN), se specifickým nástrojem řízení fyzikálního prostředí a infrastruktury výrobních a montážních závodů zpracovávajících díly citlivé na elektrostatický výboj (ESD), s novou publikací VDA řešící postupy aplikované v rámci analýz systémů měření a s příkladem, jak efektivně zorganizovat činnosti údržby.

   Jednání řídí Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

   Nové vydání VDA 5 jako možnost pro analýzu systému měření
   Pavel Němeček, lektor, Česká společnost pro jakost

   Nové vydání příručky VDA 5 (v pořadí již třetí) se liší nejen svým názvem, ale též obsahem od vydání předchozích. Tématem již není jen výpočet nejistot měření a vhodnosti kontrolních procesů, ale nově i management procesů zkoušení. Nové vydání VDA 5 je alternativou vůči AIAG MSA a je na místě tyto dvě cesty posoudit.

   Formel Q Konkret  - souhrn nejvýznamnějších změn
   Jana Porazilová, GQD-3/1-Tech. vnější služba a audit dodavatelů SW, ŠKODA AUTO a.s.

   PAN (Projektová analýza) – lessons learned
   Robert Chaloupka, expert na kvalifikaci produktu u dodavatelů ŠKODA AUTO a. s.

   Co je to vlastně PAN? Projektová analýza, která vznikla v únoru roku 2019, vychází z VDA 6.3, obsahuje 12 otázek a její hodnocení je semaforové se škálou míry rizika 1-10.
   Na konci roku 2019 probíhala její pilotní verze na rozsahu několika dílů projektu SK316 ENYAQ, poté byla vyhodnocena její efektivnost a přidaná hodnota a od března roku 2020 byla plně nasazená jako jedinečný nástroj pro včasnou identifikaci rizik v rané fázi projektu za ŠKODA AUTO a.s. na SK27x FABIA. Náběh projektu FABIA úspěšně proběhl i za přispění nástroje PAN v červnu 2021. Přednáška Vás seznámí nejen s porovnáním počtu provedených PAN v době covidové, ale také s aktuálně sledovanými a budoucími projekty, s principem používání PAN dle milníků projektu, ale také s některými technologickými novinkami, které byly v projektových analýzách vyzkoušené.   

   ESD požadavky v dodavatelském řetězci
   Filip Štěřík, Technická vnější služba raná fáze – elektro, ŠKODA AUTO a. s.

   • Základní pojmy a definice ESD
   • Všeobecné požadavky ESD na dodavatele a jejich rozdělení podle povahy výrobku.  Normativy (VW 80132, Řada DIN EN 61340-5-1, FQK atd.)
   • Zásadní nedostatky a rizika v ESD řetězci

   Údržba – chcete pracovat jen 8 hodin denně?
   René Javorský, ředitel společnosti, ESOS Ostrava s.r.o.

   Každý údržbář má rád svou rodinu, přátelé, koníčky a chce se jim věnovat. Nemáte na to však díky času strávenému v zaměstnání čas? Zavedením plánování preventivních prohlídek, technické diagnostiky, řízení výměny ložisek, olejů, ND se jim budete moci věnovat. Ukážeme Vám jak na to. Nebuďte zbytečně ve své práci déle než musíte :-)

   Sekce E: Environment a bezpečnost práce

   12:00 - 14:15 /Úterý/ Jednání v sekcích

   Sekce bude zaměřena na aktuální právní požadavky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.

   Jednání řídí Monika Čiperová

   Oznamování předmětů do databáze SCIP
   Jana Eliášová, Regulatory Queen, REGARTIS s.r.o.
   Yana Trubitsyna,
   Regulatory Queen, REGARTIS s.r.o.

   5. ledna 2021 vstoupila v platnost povinnost oznamování předmětů obsahujících látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of Very High Concern – SVHCs) v koncentraci vyšší než 0,1% hm. do databáze SCIP. Tato povinnost, stanovená rámcovou směrnicí o odpadech, se týká výrobců a dovozců předmětů, stejně tak jako distributorů a montážních firem, které vyrábí tzv. složené předměty. Cílem je získat databázi předmětů, které obsahují vysoce nebezpečné látky, které využijí zpracovatelé odpadů, národní autority, ale i koneční spotřebitelé.

   Příspěvek obsahuje základní informace o požadavcích na oznamování pro výrobce předmětů i jejich následných uživatelů, praktickou ukázku oznámení prostřednictvím oznamovacího portálu ECHA a postřehy a zkušenosti z oznamování různých typů předmětů.

   Bezpečnost práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
   Karel Cichovský, poradce a konzultant pro oblast BOZP/PO, auditor systému řízení BOZP, lektor ČSJ

   Přednáška bude zaměřena na zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (VTZ) a o změně souvisejících zákonů. Obsah bude zaměřen na požadavky na bezpečnost provozu VTZ, výkon státní správy na úseku VTZ, práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jak jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují, ale také na předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na VTZ a předpoklady a způsob ověřování jejich odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

   Sekce F: Na vlně úspěchu – kulatý stůl

   9:00 – 11:30 / Úterý / Jednání v sekcích

   Česká společnost pro jakost každoročně vyhlašuje několik profesních soutěží a ocenění pro organizace i pro fyzické osoby, které se angažují v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti. I přes nepříznivou epidemickou situaci získala v roce 2021 ocenění řada kandidátů, kteří se o své nabyté zkušenosti podělí v rámci sekce „Na vlně úspěchu“.  Jaká byla motivace k zapojení do soutěže? Jak náročná byla příprava a vlastní posuzování? Lze ocenění využít v marketingu nebo dalším rozvoji organizace? Jak vnímáte pojem kvalita? Jaké aktuální příležitosti a hrozby vnímáte a jak na ně reagujete? Jaké jsou vaše klíčové aktivity v oblasti odpovědného chování a udržitelnosti a jaké inovace jste v poslední době zavedli? Odpovědi na tyto i další otázky od účastníků konference poskytnou zástupci oceněných organizací, které se staly hrdými držiteli významných ocenění, jako jsou Ambasador kvality České republiky, Quality Innovation Award, EFQM Global Award nebo značka kvality CZECH MADE.

   Jednání řídí Štěpán Smejkal, Česká společnost pro jakost

   V rámci kulatého stolu vystoupí:

   Lukáš Jabor, výrobní manažer a jednatel společnosti, Jabor pro, s.r.o.
   Pavel Mikoška, ředitel kvality, Albert Česká republika, s. r. o.; viceprezident SOCR ČR
   Jaromír Tomšů, jednatel společnosti, SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

    

   Pavel Edvard Vančura, vedoucí oddělení kvality a předpisů, Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
   Ivana Dvořáková, firemní komunikace,  Kaufland Česká republika v.o.s.

   Plenární zasedání II

   14:30 – 15:30 / úterý

   jednání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost

   Tréninkový byt – unikátní sociální projekt Ligy vozíčkářů
   Lenka Uldrijanová, Fundraiser a PR, Liga vozíčkářů, z.ú.

   Logistika v roce 2022
   Jan Polter, obchodní ředitel, DACHSER Czech Republic

   15:30 – 15:45  Závěr setkání
   V závěru setkání proběhne losování mj. losování tří výherců. 

   Kvalita v rodinném podnikání
   Naděžda Petrů, vedoucí katedry ekonomie a managementu, Vysoká škola finanční a správní, a.s.

   Podnikání rodinných firem má v  národní ekonomice nezastupitelnou roli. Je proto všeobecným zájmem zajištění jejich kvalitního a udržitelného rozvoje. Jaká jsou specifika rodinných podniků? Jaká rizika a příležitosti se vážou k jejich chodu? Co lze spatřovat pod pojmem kvalita v rodinném podnikání? Jak lze kvalitu rodinného podnikání hodnotit?

   Tréninkový byt – unikátní sociální projekt Ligy vozíčkářů
   Lenka Uldrijanová, Fundraiser a PR, Liga vozíčkářů, z.ú.

   Liga vozíčkářů, z.ú. pomáhá již více než 30 let osobám s těžkým fyzickým a kombinovaným postižením. Hlavním cílem pomoci je zvyšování soběstačnosti a samostatnosti postižených osob a i proto vznikl na Lize zcela unikátní Tréninkový byt. Mladí lidé s těžkým fyzickým postižením i mladé páry si mohou vyzkoušet bydlet sami, bez svých rodičů a to je jenom jeden z cílů využití bytu.

   Úskalí a příležitosti v logistice v roce 2022
   Jan Polter, obchodní ředitel; DACHSER Czech Republic a.s

   Události posledních dvou let ukázaly, jak velký význam hraje logistika pro fungování celé společnosti. Inteligentní logistika má podstatný potenciál rozhodovat o tržním úspěchu firem a může být velkou přidanou hodnotou, která rozhodne o tržním úspěchu daného výrobku. Velké výzvy posledních dvou let – brexit, koronavirová pandemie, narušení globálních dodavatelských řetězců, digitalizace, ochrana klimatu – se promítají nejen do současnosti, ale budou mít vliv i na budoucnost dodavatelských řetězců.

    

   Registrace