Přeskočit na hlavní obsah

Program konference

Středa 24. 3. 2021

9:30 - 10:00 
Prezence účastníků

10:00 - 12:00
Úvod konference - Plenární zasedání I

 

13:00 – 17:00
Sekce A:  Zdroje v systémech managementu

 

Čtvrtek 25. 3. 2021

8:30
Prezence účastníků

9:00 – 11:30
Sekce B: Na co se připravit a čeho se vyvarovat - kulatý stůl

11:30 - 12:30 Přestávka

12:30 – 14:00
Sekce C: Co chybí současným manažerům a co by měli zvládnout - kulatý stůl

14:00 – 15:00
Plenární zasedání II

Středa 24. 3. 2021

Úvod konference

9:30 Prezence účastníků

10:00 Plenární zasedání I
řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Úvodní slovo
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Trendy v automobilovém průmyslu
Zdeněk Petzl, výkonný ředitel, Sdružení automobilového průmyslu
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Business Continuity Management v praxi
Jaromír Průša, Asset Protection Agency, s.r.o.

Aktuální informace z České společnosti pro jakost
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Pozvání na jednotlivé sekce
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

12:00  Přestávka

Business Continuity Management v praxi  
Jaromír Průša, Asset Protection Agency, s.r.o.

Každá společnost na světě je ohrožena hybridními a bezpečnostními hrozbami. Jedná se o zdravotní rizika, jako nebezpečné viry a přenosné nemoci, globální rizika změn klimatu, například nedostatku vody, sucho, přírodní a ekologické katastrofy, různá geopolitická napětí, války a terorismus, selhávání národních vlád (korupce, kolaps státu), stěhování národů, kybernetické útoky značného rozsahu, zhroucení kritické infrastruktury a sítí, evropské regulace a nařízení, konkurenční tlak atp.

Pokud se chcete dozvědět, jak se dobře prakticky připravit na tyto krizové stavy, které mohou vést k ohrožení vašeho byznysu, ztrátě firemního renomé a snížení vaší konkurenceschopnosti, přijďte si poslechnout tento příspěvek.

Sekce A: Zdroje v systémech managementu

13:00 – 17:00 / Středa / Jednání v sekci

Zavedené systémy managementu (SYMA) umožňují organizacím zaměřit se na priority, tj. zejména na poskytování vysoce kvalitních a bezpečných produktů a služeb, na dodržování právních a jiných požadavků týkajících se kvality, bezpečnosti a životního prostředí, dále pak na požadavky dalších zainteresovaných stran, a samozřejmě umožňují systematicky sledovat výkon, překonávat obtíže a přizpůsobovat se změnám.

Integrované systémy managementu jsou součástí života každé zdravé organizace, která chce na trhu uspět. Dobře zavedený systém managementu kvality tvoří skvělý základ pro implementaci dalších systémů managementu a jednotlivé procesy  tvoří jejich základní stavební kameny.

Prostřednictvím příspěvků v této sekci vám nabízíme další možnost podělit se o své zkušenosti, kalibraci poznatků či sumarizaci získaných zkušeností a prostor pro názory všech zúčastněných.

Jednání řídí Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost.

Role manažera v motivaci zaměstnance
Jindřiška Karásková, jednatelka, Specialist Service, s. r. o. 
Inspirace, jak využít znalostí a odborností lidí/zaměstnanců pro naplňování cílů organizace

Změny v oblasti nakládání s odpady v souvislosti s novým zákonem o odpadech
Monika Čiperová, lektor, Česká společnost pro jakost
Od 1. ledna 2021 jsou účinné nové předpisy v oblasti nakládání s odpady, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Příspěvek se zaměří na vysvětlení rozdílů, praktické rady a přechodná ustanovení.

Vzorkování kvality digitálních aplikací v rámci agilního vývoje
Petr Štický, vedoucí oddělení Smart Quality, ŠKODA AUTO a.s.
Prezentace na téma specifika vzorkování digitálních služeb a produktů v rámci agilního vývoje. Praktické příklady využití metodiky z VDA 2 v dynamickém prostředí digitálních aplikací a webových služeb. Představení základních milníků projektů a činnosti kvality nejen v rámci vývoje produktů, ale i v zákaznickém provozu.

Kanban ve vývoji softwaru
Lucie Nová, lektorka, Česká společnost pro jakost
Kanban známe velmi dobře z výrobních procesů, ale tento systém se prosadil i ve vývoji softwaru. Pokud tedy pracujete s vestavěným softwarem, může vás tento systém zajímat jako jeden z fungujících postupů. V příspěvku se dozvíte, jak přesně tento systém funguje, jak ho aplikovat a v čem vám může pomoci při dodávkách softwaru.

 

Neopakovatelná měření, aneb jak na to
Pavel Němeček, lektor, Česká společnost pro jakost
Neopakovatelné zkoušky se často vyskytují v kontrolních procesech firem. I když použité systémy měření vyhovují požadavkům zákona, je problém u nich stanovit způsobilost v souladu s IATF 16949. Příručka AIAG MSA stanovuje rámcovou metodiku, která však neříká jednoznačně, jak způsobilost stanovit a jak si poradit s jednostrannými specifikacemi, které jsou často u znaků požadovány. Příspěvek shrnuje možné postupy a zkušenosti z praxe.

Rozvoj dodavatelů Robert Bosch GmbH před SOP
Jaroslav Másilko, Robert Bosch GmbH, Česká společnost pro jakost
V rámci  společnosti Robert Bosch GmbH jsme zavedli jako první ve světě automobilového průmyslu rozvoj dodavatelů a podporu na spolupráci nejen při projektovém řízení. Naše oddělení PMQ (Project Management Quality) aktivně podporuje naše dodavatele od prvotního rozhodnutí o spolupráci až do doby 6 měsíců po SOP.

Novinky z VDA
Stanislav Křeček, Elena Stibůrková, lektoři, Česká společnost pro jakost

Čtvrtek 25. 3. 2021

Prezence účastníků

8:30 / čtvrtek

Sekce B: Na co se připravit a čeho se vyvarovat – kulatý stůl

9:00 – 11:30 / Čtvrtek / Jednání v sekcích

Sekce volně navazuje na příspěvky z prvního dne konference, přičemž větší prostor bude věnován diskusi a odpovědím na otázky účastníků. Portál sli.do pod značkou #SYMA2021 je spuštěn pro sběr vašich dotazů.

Vybrali jsme pro vás aktuální témata z oblasti nástrojů a metod systémů managementu kvality a souvisejících oblastí. Zazní vysvětlení aktuálních i očekávaných požadavků v dodavatelských řetězcích, včetně příslušných praktických zkušeností.

Jednání řídí Jaroslav Másilko, Česká společnost pro jakost.

 

 

Softwarové chyby, aneb kudy cesta nevede
Lucie Nová, lektorka, Česká společnost pro jakost
Co se stane, když zapomenete na pravidlo pro dělení nulou? – Můžete dostat špatnou známku, nebo také můžete skončit uprostřed oceánu s neovladatelnou lodí.
Softwarové testování má význam nejen pro to, jak „šlapou“ aplikace, ale například i pro ovládání dopravních prostředků a strojů. Pojďme se společně podívat na známé i méně známé chyby a jejich příčiny a zkusme se z nich poučit.

 

EOS - elektrické přetížení
Jaroslav Másilko, Robert Bosch GmbH, Česká společnost pro jakost

Zde se jedná o rozšíření rodiny publikací pro řešení problémů spojených s kvalitou v dodavatelském řetězci. Téma je zaměřeno na dodavatele polovodičových součástek do automobilů.

Audity na dálku
Andrej Švagr, nezávislý odborník  pro oblast posuzování shody; OSVČ
Vzdálené audity jsou jedním z uznávaných způsobů provádění auditních činností, jejichž účelem je získat nezaujatý a nezávislý obrázek o předmětu auditu. Tento modus je využíván nikoli krátce, v souvislosti s omezením osobního setkávání, ale své jasně definované místo v auditních praktikách má již tradičně. Nicméně s vývojem prostředků ICT pro vzdálený přístup, stejně jako s postupujícím poznáním správně prováděné auditní praxe se konsensuálně uznávané způsoby historicky přirozeně vyvíjí. Nejdiskutovanějšími tématy byly, jsou a pravděpodobně i budou zejména otázky výtěžnosti informací z posuzování shody a také zajištění důkazní spolehlivosti jak ke zjištění z auditu, tak i k jeho uspořádání. Vstup si klade za cíl seznámit posluchače s aktuálně uznávanými trendy a poskytnout jasný a nezpochybnitelný návod k provádění tzv. auditů na dálku.

 

Přínosy plynoucí z realizace environmentálních/energetických projektů
Jiří Hackenwald, vedoucí hospodářské správy, Koyo Bearings Česká republika s.r.o. 
Možnosti snižování energetické a environmentální zátěže ve výrobní společnosti za pomoci dotačních programů. Stanovení cílů, sledování cílových hodnot a motivace zaměstnanců.

a další zástupci organizací

Sekce C: Co chybí současným manažerům a co by měli zvládnout - kulatý stůl

12:30 – 14:00 / Čtvrtek / Jednání v sekcích

Manažerská práce je – i za běžných podmínek – souborem náročných činností, které zahrnují zejména plánování, organizování, práci s lidmi či kontrolní činnosti. Současná doba přináší však manažerům, a nejen jim, ještě větší výzvy než v uplynulých letech. A to jak výzvy pozitivní, jakou jsou například nové technologie všeho druhu, tak i výzvy negativní, které v dnešní době symbolizuje například epidemická situace. Nacházíme se v kontextu megatrendů i nečekaně vzniklých situací. Co by měli manažeři v současné době zvládat? Co nezvládají? Jaké jsou osvědčené manažerské praxe? Co fungovalo před rokem a co je dnes pasé? Jak být dnes dobrý lídrem? – Nejen o těchto otázkách budou pod vedením prezidenta České manažerské asociace diskutovat zkušení manažeři, kteří působí v organizacích různého zaměření a různé velikosti.

Sekci spoluorganizuje Centrum excelence ČSJ

Jednání řídí Petr Kazík, Česká manažerská asociace.

V diskusi vystoupí

Petr Kazík, prezident, Česká manažerská asociace

Jaromír Zajíček, tajemník,  Statutární město Děčín

Jiří Juránek, Excelence v praxi                                                                     ,

Marek Janků, Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Jan Bauer, SOPHIA, jazykové služby s.r.o.                     

Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Plenární zasedání II

14:00 – 15:00 / Čtvrtek

jednání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost

Digitalizace prodeje aut
Zdeněk Honek, HAVEX–auto, s.r.o.

14:40 – 15:00  Závěr setkání
V závěru setkání proběhne losování mj. losování tří výherců. 

Digitalizace prodeje aut
Zdeněk Honek, jednatel a výkonný ředitel, HAVEX–auto, s.r.o.
Digitalizace prodeje aut není pouze reakce na aktuální pandemii, ale dlouhodobý trend posledních let. Aktuálně 80% klientů vybírá vozy na internetu a na provozovnu již přichází s konkrétním výběrem. Pandemie nicméně tento trend ještě urychlila. Koupě vozu zcela online je zejména v segmentu ojetých vozů ještě obtížná, avšak aktuální technologie již umožnují adresovat většinu problematiky s tím spojené. Projdeme si tedy nové trendy, které jsou již reálně nasazeny a fungují i v době úplného zavření fyzického prodeje a to jak v oblasti výběru, poradenství (AI) a financování.