„Kvalitou pro úspěch!“

Konference SYMA
25. – 26. 3. 2020

HOTEL DUO
Teplická 492, Praha 9 – Střížkov

  Automobilový průmysl    EMS a BOZP    Kvalita osobního života    IT    workshop Centra excelence – sebehodnocení podle Modelu EFQM online

Vážení přátelé,
zveme Vás na další, již 23. ročník konference SYMA, letos s mottem „Kvalitou pro úspěch!“.
Konference je určená nejen absolventům kurzů a držitelům certifikátů České společnosti pro jakost, ale i všem dalším zájemcům o oblast systémů managementu.

Program letošní konference odráží aktuální témata a trendy v oboru kvality a v příbuzných oborech. Mezi klíčové oblasti zaměření konference budou patřit především novinky v normách pro systémy managementu a v legislativě, kvalita v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, ochrana životního prostředí, management rizik, používání nového Modelu EFQM 2020 a téma kvalita osobního života. V rámci konference proběhnou plenární zasedání, zasedání v sekcích, interaktivní přednášky, workshopy a kulatý stůl. Pro kladení dotazů bude opět využit nástroj sli.do, kód akce je #SYMA2020.

Věříme, že tento ročník konference bude pro Vás opět dobrou příležitostí pro získávání nových informací, sdílení zkušeností a příležitostí pro navazování nových kontaktů.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi

Program konference

25. 3. 2020

Úvodní slovo
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Úloha kvality při řešení existenční krize firmy
Pavel Svoreň, krizový manažer

Business Continuity Management v praxi
Jaromír Průša, Asset Protection Agency, s.r.o.

Aktuální informace z České společnosti pro jakost
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Pozvání na jednotlivé sekce
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

14:10 Přestávka na kávu

14:30 – 17:00 Jednání v sekcích

Sekce A
Automobilový průmysl I. – metody a nástroje managementu kvality a rozvoje


Automobilový průmysl má významné postavení v rámci české ekonomiky. V roce 2019 bylo v České republice vyrobeno 1,46 milionu motorových vozidel, což je mírný meziroční pokles (-0,6) oproti velmi úspěšnému roku 2018. Z výsledků je možno vidět, že jsme pravděpodobně na vrcholu hospodářského růstu a lze zaznamenat mnoho probíhajících změn v tomto oboru. Každodenně rezonují témata; jako jsou elektromobilita, autonomní řízení, čistá mobilita či cirkulární ekonomika. Ať již budou technologické cesty jakékoliv, tak zajištění kvalitní výroby zohledňující požadavky širšího spektra zainteresovaných stran bude pro zachování konkurenceschopnosti nezbytné.

Z těchto uvedených důvodů opět zařazujeme tradiční sekci, kde bude prostor věnován novinkám v oblasti metod a nástrojů managementu kvality a rozvoje dodavatelů.
Jednání řídí Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost.

Využití umělé inteligence v kontrole kvality produktu
Martin Hriško, 24VS s. r. o.

„Projektová analýza“ – audit procesu jinak – nový typ auditů pro rozvoj systému managementu kvality dodavatelů ŠKODA AUTO a.s.
Jana Porazilová, Robert Chaloupka, ŠKODA AUTO a.s.

TISSAX – Úvod do problematiky
Daniel Kardoš, poradce a auditor

Sekce B
Ochrana životního prostředí


Aktuální informace, odborné znalosti a příklady z praxe v oblasti ochrany životního prostředí.
Jednání řídí Monika Čiperová, Česká společnost pro jakost.

Recyklace těžebního odpadu z historické těžby
Blanka Dobrkovská, Česká společnost pro jakost

Nakládání s obaly
Monika Čiperová, Česká společnost pro jakost

Sekce C – Workshop
Sebehodnocení podle Modelu EFQM online


Přijďte s námi prozkoumat Assess Base, zcela novou technologickou platformu EFQM, která Vás provede celým procesem hodnocení online. Platforma obsahuje 3 nástroje různé úrovně, které můžete využít jak pro interní hodnocení, tak v případě zájmu o získání externího uznání. Základní dotazník je ideální volbou v případě, že se sebehodnocením nemáte zkušenosti a chcete si ho vyzkoušet. A co víc, k dispozici je zdarma.
Moderuje Danuše Fišerová, Česká společnost pro jakost.

Večerní program

18:00 – 19:30 Bowlingový turnaj

19:30 Společenský večer a neformální setkání
23:00 Závěr společenského večera

26. 3. 2020

8:30 Prezence účastníků
9:00 – 11:30 Jednání v sekcích

Sekce D
Automobilový průmysl II. – specifické požadavky – kulatý stůl


Dodavatelé automobilového průmyslu se musí vypořádat nejen s náročnými legislativními požadavky a požadavky norem, ale také se škálou „Specifických požadavků zákazníků CSR“. Téma CSR, způsoby vhodného naplnění těchto požadavků a sdílení zkušeností jsou často v hledáčku zájmu „kvalitářů“. Proto byl naplánován kulatý stůl, u kterého jeho účastníci v krátkosti představí strukturu příslušných požadavků CSR a následně proběhne diskuse nad položenými otázkami „z pléna“.
Jednání řídí Stanislav Křeček, Česká společnost pro jakost.

Požadavky ŠKODA AUTO – Robert Chaloupka, ŠKODA AUTO a.s.
Požadavky BMW, Mercedes – Tomáš Kern, KORN CONSULT GROUP
Požadavky BOSCH – Jaroslav Másilko, Robert Bosch GmbH, Česká společnost pro jakost

Sekce E
Jak je na tom IT s řízením kvality?


Technologiemi jsme obklopeni na každém kroku a často si stěžujeme na jejich kvalitu. Ale co to vlastně je kvalitní IT? Jak ji definovat? Dá se změřit? S odborníky z IT se podíváme na to, jaké cíle si klade testování ve fázi vývoje softwaru, dále se zamyslíme, jestli vůbec umíme měřit kvalitu v IT, a stejně jako v reálném životě se nevyhneme tématu rizik, která technologie přinášejí.
Jednání řídí Lucie Nová, Česká společnost pro jakost.

Úvod
Lucie Nová, Česká společnost pro jakost

Zajištění kvality při vývoji softwaru
Petr Fifka, INVENTI Development, s.r.o.

IT Quality Index
Zdeněk Kvapil, Q4IT s.r.o.

Pojištění proti kybernetickým rizikům
Petr Moláček, Principal engineering s.r.o.

Sekce F
Kvalita osobního života


O kvalitě produktů a služeb se aktivně hovoří již více než sto let. O kvalitě v širším smyslu – ve smyslu odpovědného chování firem a organizací vůči svému okolí (tzv. Corporate Social Responsibility) se začalo hovořit ve druhé polovině dvacátého století a velký boom v těchto aktivitách vnímáme v posledních 15 letech. Ale co kvalita nám nejbližší – kvalita osobního života? Současná doba klade velké nároky na každého jedince jak v profesním, tak soukromém životě. V rámci série přednášek proto zazní inspirativní náměty na zvýšení kvality osobního života. Účastníci sekce tak získají inspiraci, jak zlepšit osobní život svůj, ale i náměty, jak působit na své okolí (např. kolegy, podřízené), aby se i oni cítili lépe.
Jednání řídí Ingrid Habuariová, FBE, s.r.o. Praha

Zdraví, výkonnost a radost ze života navzdory stresu a pracovní zátěži
Richard Jisl, Healthy Life, s.r.o.

Vitality manažment začíná v hlavě
Peter Minarik, Project management expert, COMM-PASS

Zážitková cvičení pro rovnováhu těla a ducha
Svatoslav Gosman, kouč a konzultant FBE, s.r.o., Praha

11:30 Přestávka na kávu

12:00 – 13:30 Společné jednání
jednání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost

Kvalita ve veřejné přepravě osob
Přednáška se zabývá definicí kvality veřejné přepravy osob a stručnou prezentací výsledků v praxi Dopravního podniku hl. m. Prahy.
V úvodu budou shrnuty obecné předpoklady, stručně připomenuta praxe QMS v dopravní firmě. Výchozím metodickým nástrojem je využití evropské normy EN 13816. Budou představeny základní pojmy, resp. nástroje pro měření kvality veřejné přepravy osob a následně demonstrovány na konkrétních výsledcích DPP. Bude představen Program kvality služby DPP a jeho výsledky, jejich využití v rámci QMS DPP.
Pavel Edvard Vančura, Dopravní podnik hl.m. Prahy

Mobilita a další trendy v automobilovém průmyslu
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

13:30 – 13:40 Závěr setkání

Dotazy na Sli.do

Již nyní můžete klást dotazy přednášejícím na webu sli.do#SYMA2020
dostupné na odkazu.

Dotazy můžete nejen pokládat, ale i „lajkovat“ dotazy již položené.
Nejoblíbenější dotazy budou v rámci diskuze zodpovězeny.

Registrace

Účastnický poplatek:

Členové ČSJ a držitelé certifikátů ČSJ     5 143 Kč vč. DPH (4 250 Kč bez DPH)
Ostatní účastníci     6 353 Kč vč. DPH (5 250 Kč bez DPH)
*Při přihlášení do 28. 2. 2020 bude poskytnuta 10% sleva.

Přihlásit se

Partneři

Mediální partneři