Přeskočit na hlavní obsah

Petr Kazík

je prezidentem České manažerské asociace (ČMA). Věnuje se manažerské, pedagogické a lektorské činnosti.

Přestože vystudoval ekonomii a půlku svého profesního života vykonával manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu (byl mj. finalistou soutěže Manažer roku 2014), neustále se věnoval vzdělávání. Jako konzultant, lektor a kouč pracoval ve více než dvou stech společnostech. V letech 2007 až 2020 působil na Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě Ostravské univerzity, od roku 2018 na katedře andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Systematicky se věnuje problematice hodnocení kvality a rozvoji excelence. V roce 2005 absolvoval Výcvikový kurz hodnotitelů – Model excelence EFQM České společnosti pro jakost. Působil v několika projektech, mj. IPN KVALITA MŠMT, jenž byl zaměřen na podporu zajišťování a komplexní hodnocení kvality ve sféře terciárního vzdělávání.

Od roku 2018 se ve funkci předsedy Hodnotitelské komise soutěže Manažer roku ČMA  věnuje zkvalitňování hodnocení soutěže a přenosu nejlepší praxe finalistů k manažerské komunitě.

 

Monika Čiperová

od roku 2000 poskytuje poradenství, konzultace, školení a prověřování systému environmentálního managementu, a především požadavků vyplývajících z legislativy týkající se životního prostředí a provádění úvodního environmentálního přezkoumání.

Vystudovala obor Krajinné a meliorační inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Praze. Poté pracovala jako referentka Odboru životního prostředí Okresního úřadu Plzeň-jih a podílela se na definování a projektování záměrů ekologické stability krajiny. Má zkušenosti z výrobních organizací různého zaměření i z organizací nabízejících služby.

Je držitelkou personálních certifikátů EOQ Manažer EMS a Auditor EMS.

V ČSJ je odbornou garantkou kurzů z oblasti EMS.

Zdeněk Honek

je od roku 2019  ředitelem automotive skupiny HAVEX group (ŠKODA, SEAT, FCA a služby mobility), která v loňském roce dosáhla nekonsolidovaného obratu 4,3 miliardy Kč (s růstem proti r. 2019 200 milionů korun).

V předchozí 18leté praxi působil primárně v technologických společnostech, např. Microsoftu (jako ředitel obchodu divize služeb), SAS (country manažer) a Bisnode (ředitel enterprise segmentu).  


 

Jindřiška Karásková

je jednatelkou personální agentury Specialist Service s.r.o.

Specializuje se na oblast výběru manažerů a klíčových zaměstnanců, tvorbu kompetenčních modelů a HR management založený na kompetenčním přístupu. Má bohaté zkušenosti s tréninkem měkkých kompetencí.

Je certifikovanou konzultantkou MBTI. Od roku 2003 řídí projekty v oblasti kompetenčních modelů. Je autorkou tréninku „Competency based interview“, který lektoruje pro personalisty a manažery. Podílí se na  klíčových projektech v oblasti řízení lidských zdrojů realizováných v Moravskoslezském kraji.

Petr Koten

je výkonným ředitelem České společnosti pro jakost.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management.

Zaměstnancem ČSJ je od roku 2001, původně působil ve středisku Certifikace systémů, výkonným ředitelem společnosti byl jmenován před deseti lety, v roce 2011. Je držitelem mnoha tuzemských i mezinárodních certifikátů a osvědčení, mj. Euromen Master´s Program In Total Quality Management  University of Limerick (EFQM) a jako auditor / vedoucí auditor či manažer ISO 9001, ISO 19011, EMS, ISMS, IRCA QMS a v oblasti Modelu (excelence) EFQM.

Stanislav Křeček

působí v ČSJ aktivně od roku 1998 zejm. jako lektor, garant licenčních kurzů VDA QMC a překladatel.

Je absolventem oboru elektrotechnický inženýr na ČVUT, Fakultě elektrotechnické – sdělovací technika.

Mezi jeho další činnosti patří: posuzovatel ČIA – certifikační orgány QM a ISMS, zkušební laboratoře – oblast služeb, elektrotechnického průmyslu, telekomunikační techniky; zpracovatel norem – činnosti v oblasti technické normalizace pod působností TNK 124 (bezpečnostní elektronické systémy); překladatel a korektor publikací VDA a QS. Jeho „srdeční záležitostí“ je metoda FMEA.

Lektor je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost FMEA, VDA 2, PSB, RGA a FFA. V roce 2014 před zkušební komisí úspěšně složil zkoušku a získal profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T (130.7 kB, Adobe Acrobat dokument), vydané autorizujícím orgánem MŠMT.

Jaroslav Másilko

působí ve společnosti Robert Bosch GmbH na centrálním oddělení ve Stuttgartu jako auditor kvality dodavatelského řetězce, witness auditor a koordinátor auditorů celosvětově, lektor a konzultant pro témata rozvoje dodavatelů v oblasti automobilového průmyslu.

Ve světě automobilového průmyslu se pohybuje od roku 2000, kdy začínal jako inženýr kvality koncových zákazníků OEM u společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. Při zaměstnání absolvoval bakalářské studium na VUT v Brně, v roce 2015 zakončil studium managementu kvality, auditů kvality a rozvoje dodavatelů na Hochschulle Wiesmar v SRN.

Je držitelem řady certifikátů v oblasti kvality automobilového průmyslu, např. EOQ/DQG auditor, manažer kvality a zmocněnec kvality a auditor CQI 9/11/15, ISO 9001 a ISO/TS 16949. Působí v pracovních skupinách v rámci VDA/QMC – aktuálně např. na přepracování VDA 6.3 – 4. vydání.

S ČSJ spolupracuje od roku 2017 jako lektor a překladatel svazků VDA. Do jeho lektorské činnosti zde patří mj. licenční kurzy VDA/QMC audit procesu VDA 6.3, zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu PSCR, elektrické přetížení EOS a řada dalších, a to i v německém a anglickém jazyce.

Pavel Němeček

je akademickým pracovníkem na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci. Je zapojen ve výuce konstrukce vozidel, údržby strojů, měření zvuku a vibrací.

S Českou společností pro jakost spolupracuje v problematice MSA, VDA 5, TPM a dalších témat, která se opírají především o využití statistických metod ve vazbě na kvalitu produkce.

Lucie Nová

je manažerka projektů a fanynka agilního vývoje, která se zaměřuje na IT projekty a testování softwaru. Pracuje zejména pro banky nebo telekomunikační operátory na projektech z oblasti IT, výstavby sítě a zavádění nových systémů a procesů.

Působí jako lektorka společnosti Tesena a České společnosti pro jakost. V současné době pracuje pro společnost Eleveo jako Senior Director of Engineering.

Jaromír Průša

je jednatelem a výkonným ředitelem společnosti Asset protection agency, s. r. o.

V oblasti komerční bezpečnosti se pohybuje více než 25 let. Řadu let pracoval ve společnosti Ahold Czech Republic (nyní Albert) na pozici manažera Risk Security. V roce 2011 v rámci Mezinárodní konference bezpečnostního managementu, která se konala pod záštitou policejního prezidenta ČR, byl oceněn jako bezpečnostní manažer roku. Cenu získal za rozvoj trhu inovativních řešení v rámci společnosti Ahold a úsporu nákladů na bezpečnost. K nejvýznamnějším projektům patří Store Watch (tzv. sdílená ostraha), mobilní hlídka a projekt PPR podání pomocné ruky.

V roce 2013 se stal viceprezidentem české pobočky sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International a v roce 2015 předsedou ASIS International v ČR. Pracuje v poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality.

Elena Stibůrková

V oblasti kvality se pohybuje od roku 1983, z toho 16 let ve výrobní organizaci v pozicích různých technickohospodářských funkcí až po člena vrcholového managementu  odpovědného za kvalitu a systémy managementu.

Od roku 1999 se jako OSVČ věnuje poradenské, konzultační, lektorské a auditorské činnosti v oblastech systémů managementu kvality, environmentu a BOZP.

Je držitelkou řady tuzemských i mezinárodních certifikátů (EOQ, IRCA) zaměřených na oblasti ve kterých působí. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání s autorizací MŠMT. Je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost v oblastech VDA 6.3 a IATF 16949.

S ČSJ úzce spolupracuje 20 let jako lektor, tvůrce odborných textů, korektor odborných publikací, zkoušející,  posuzovatel a hodnotitel  soutěží vyhlašovaných ČSJ ( např. Cena F. Egermayera , Ambasador kvality České republiky).

Od roku 2016 je předsedkyní ČSJ a členkou Předsednictva Rady kvality ČR a Rady kvality ČR.

Petr Štický

je vedoucím oddělení Smart Quality společnosti Škoda Auto a.s.

Má bohaté zkušenosti v oblasti elektriky a elektroniky, včetně praktického využití. V rámci společnosti působil v Aftersales, vedl oddělení kvalifikace dodavatelů a odborné skupiny elektrika/elektronika. V roce 2018 založil nové oddělení Smart Quality, zodpovědné za rozvoj nových metod a procesů kvality v oblasti softwaru, digitálních produktů, asistenčních systémů řidiče, funkčně orientované kvality a cyber security.

Je zodpovědný za certifikaci Škoda Auto v rámci nových požadavků CSMS & SUMS (Cyber Security Management System & Software Update Management System).

Jaromír Zajíček

je od roku 2002 vedoucím úřadu – tajemníkem Magistrátu města Děčín.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze na Fakultě mechanizace a následně na katedře pedagogiky a studium MPA (Master of Public Administration) na CEVRO Institutu.

V letech 2007 až 2020 byl předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, 12 let byl členem Rady vlády pro veřejnou správu. Osm let byl předsedou Akreditační komise MV ČR, nyní je předsedou jednoho ze dvou senátů této komise. Od roku 2011 se angažuje v České manažerské asociaci. Je předsedou Klubu pro veřejnou správu, lektorem a zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu.

Je nositelem řady ocenění, např. Osobnost veřejné správy a Personalista roku, a vítězem odvětví veřejné správy v soutěži Manažer roku. Magistrát města pod jeho vedením získal v roce 2011 ocenění Excelentní úřad a v roce 2020 titul Ambasador kvality.

Jan Bauer

je jednatelem společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

V mládí si splnil klukovský sen a stal se pilotem stíhacích letadel. Po uzavření armádní kariéry pracoval několik let v CzechInvestu, následně se stal ředitelem českých firem španělské společnosti Viscofan a po 10 letech pak odešel pracovat pro klienty španělské banky při jejich aktivitách v ČR. Posledních osm let se věnuje řízení rodinné firmy SOPHIA, která své služby (překlady odborných textů, tlumočení, jazykovou výuku) poskytuje zákazníkům na pěti kontinentech.

V průběhu let prošel několikrát procesem zavádění QMS dle ISO 9001 a následně zajištěním jejich fungování, podílel se také na zavádění potravinářských kvalitativních/hygienických standardů HACCP a BRC. Jím vedená firma zavedla jako první v ČR normu pro zpracování překladatelských zakázek ČSN EN 15038. Pod jeho vedením získala Eva Janovská, QM firmy SOPHIA, titul Manažer kvality roku 2020.

Zdenek Pezlt

působí od roku 2016 jako výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. V této funkci aktivně hájí zájmy členských firem a podílí se na tvorbě programů a politiky podporující automobilový průmysl v České republice.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval postgraduální studium evropského práva se zaměřením na vnitřní trh na Technické univerzitě v Drážďanech.

Do současné funkce si ze svého předchozího diplomatického působení na Ministerstvu zahraničních věcí ČR přinesl znalost fungování státní správy, evropského práva a zvládání legislativních postupů v Praze i v Bruselu. Na pozici vedoucího právníka v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem EU a právního poradce velvyslance pro otázky vnitřního trhu při Stálém zastoupení ČR při EU získal i další cenné zkušenosti.

Andrej Švagr

je v současnosti nezávislým konzultantem regulatory affairs se zaměřením na akreditované certifikační orgány certifikující systémy managementu.

Doktorát získal na VŠCHT v oboru ekotoxikologického testování.

Posledních osmnáct let se pohybuje v oblasti posuzování shody prostřednictvím interních i externích auditů, v rolích auditovaného i auditora, v prostředí analytických laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů, ověřovatelů a notifikovaných osob. Sedm let působil v Českém institutu pro akreditaci, kde zajišťoval mj. implementaci požadavků na provádění auditních činností na mezinárodně uznatelné úrovni, včetně tzv. auditů na dálku.

Marek Janků

je ředitelem závodu společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Vystudoval Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava a následně 2 roky na téže škole na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na katedře řízení jakosti. Po studiu začal pracovat jako inženýr kvality.

V současné firmě Koyo Bearings pracuje celkem 20 let, postupoval zde od inženýra kvality přes vedoucího procesního inženýringu a manažera kvality do současné pozice ředitele závodu.

Je držitelem certifikátů interní IATF auditor a VDA 6.3 auditor C.

Milan Dufek

působí ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. na pozici vedoucího systému managementu kvality. Je zodpovědný za certifikaci a rozvoj systému kvality v rámci značky.

V oblasti automobilového průmyslu se pohybuje od roku 1992, z toho 20 let v oblasti kvality, a to jak kvality interních procesů, tak kvality v dodavatelském řetězci.

S Českou společností pro jakost spolupracuje od roku 2007. V roce 2014 získal ocenění Manažer kvality roku za osobní přínos pro kvalitu v rámci implementace požadavků zákazníka v dodavatelském řetězci.

Jiří Juránek

Konzultant v oblasti business excellence, leadershipu a osobního rozvoje se zaměřením na poradenství, vedení workshopů a koučink. Hodnotitel Národní ceny kvality České republiky a Everopské EFQM Excellence Award.