Přeskočit na hlavní obsah

Karel Cichovský

je specialista v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, externí auditor pro systém řízení bezpečnosti dle ČSN ISO 45001. V České společnosti pro jakost působí jako  garant a lektor kurzů.

Monika Čiperová

od roku 2000 poskytuje poradenství, konzultace, školení a prověřování systému environmentálního managementu, a především požadavků vyplývajících z legislativy týkající se životního prostředí a provádění úvodního environmentálního přezkoumání.

Vystudovala obor Krajinné a meliorační inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Praze. Poté pracovala jako referentka Odboru životního prostředí Okresního úřadu Plzeň-jih a podílela se na definování a projektování záměrů ekologické stability krajiny. Má zkušenosti z výrobních organizací různého zaměření i z organizací nabízejících služby.

Je držitelkou personálních certifikátů EOQ Manažer EMS a Auditor EMS.

V ČSJ je odbornou garantkou kurzů z oblasti EMS.

Milan Dufek

působí ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. na pozici vedoucího systému managementu kvality. Je zodpovědný za certifikaci a rozvoj systému kvality v rámci značky.

V oblasti automobilového průmyslu se pohybuje od roku 1992, z toho 20 let v oblasti kvality, a to jak kvality interních procesů, tak kvality v dodavatelském řetězci.

S Českou společností pro jakost spolupracuje od roku 2007. V roce 2014 získal ocenění Manažer kvality roku za osobní přínos pro kvalitu v rámci implementace požadavků zákazníka v dodavatelském řetězci.

Jana Eliášová

vystudovala silikátovou chemii na Fakultě chemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Poradenství v oblasti chemické a ekologické legislativy se věnuje již téměř 20 let. Zabývala se celou škálou legislativy od složkových zákonů, přes integrovanou prevenci až po nařízení REACH a CLP. V současné době se zaměřuje zejména na legislativu biocidů ne evropské i národní úrovni. Jana Vám může nabídnout své služby v přípravě na certifikaci dle norem ISO 9001, 14001 a 18001. Pracuje také jako expert pro TAČR (Technologická Agentura České republiky). Jejím mottem je: Jen malí lidé mají malé cíle.

Martin Hron

je ředitelem sekce certifikací vozidel ve společnosti TÜV SÜD Czech.
Vystudoval obor dopravní technika na strojní fakultě ČVUT v Praze a dále automobilové inženýrství na univerzitě v Orléans ve Francii.
Od r. 2005 působí ve společnosti TÜV SÜD Czech, od r. 2009 na současné pozici. Dále je vedoucím akreditované zkušební laboratoře a pověřené technické zkušebny. Z titulu své funkce je zodpovědný za sledování nejnovější legislativy z oblasti vozidel a jejich částí a řešení komplexních homologačních projektů. Navíc je i auditorem pro certifikaci komponentů pro Brazílii v systému INMETRO.

Robert Chaloupka

je expert na kvalifikaci produktu u dodavatelů ve ŠKODA AUTO a.s., v rámci skupiny Technické vnější služby raná fáze.

Ve ŠKODA AUTO a.s. pracuje od roku 1992. Na Kvalitě v oblasti Technické vnější služby je zaměstnán 15 let. V současné době v rámci ŠKODA AUTO a.s. působí také v komunitě Expertů za oblast Kvality. V minulosti   prováděl v koncernu VW/ŠKODA procesní a výrobkové audity u dodavatelů, potenciální a problémové analýzy a také technické revize dle metodiky VDA 6.3 a Formel Q. Momentálně se v oddělení Kvality zaměřuje na ranou fázi projektu, sledovanou prostřednictvím projektové analýzy. Podílel se v době změny konceptu auditu dodavatelů na vzniku nástroje Projektová analýza a také na pilotním projektu workshopu dodavatelů.

Je držitelem certifikátu Auditor procesu dle VDA 6.3, QM, EOQ LQA, VDA 2, VDA 6.5, Konzern Akkreditierung Auditor Formel-Q.

Petr Koten

je výkonným ředitelem České společnosti pro jakost.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management.

Zaměstnancem ČSJ je od roku 2001, původně působil ve středisku Certifikace systémů, výkonným ředitelem společnosti byl jmenován  v roce 2011. Je držitelem mnoha tuzemských i mezinárodních certifikátů a osvědčení, mj. Euromen Master´s Program In Total Quality Management  University of Limerick (EFQM) a jako auditor / vedoucí auditor či manažer ISO 9001, ISO 19011, EMS, ISMS, IRCA QMS a v oblasti Modelu (excelence) EFQM.

Lucie Krčmářová

ve Sdružení automobilového průmyslu působí od roku 2018.
Zaměřuje se na tvorbu stanovisek k českým a unijním legislativním návrhům, mezi nimiž v současnosti dominují ty s vazbou na European Green Deal. K jejím dalším aktivitám v AutoSAPu patří podpora nízkoemisní mobility a průmyslového výzkumu a vývoje.
Dříve pracovala na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde zastupovala zájmy ČR např. v oblasti průmyslové politiky či ochrany spotřebitele, a na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se podílela na přípravě a výkonu předsednictví ČR v Radě EU a poté se věnovala podpoře inovací.
Je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Stanislav Křeček

působí v ČSJ aktivně od roku 1998 zejm. jako lektor, garant licenčních kurzů VDA QMC a překladatel.

Je absolventem oboru elektrotechnický inženýr na ČVUT, Fakultě elektrotechnické – sdělovací technika.

Mezi jeho další činnosti patří: posuzovatel ČIA – certifikační orgány QM a ISMS, zkušební laboratoře – oblast služeb, elektrotechnického průmyslu, telekomunikační techniky; zpracovatel norem – činnosti v oblasti technické normalizace pod působností TNK 124 (bezpečnostní elektronické systémy); překladatel a korektor publikací VDA a QS. Jeho „srdeční záležitostí“ je metoda FMEA.

Lektor je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost FMEA, VDA 2, PSB, RGA a FFA. V roce 2014 před zkušební komisí úspěšně složil zkoušku a získal profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T (130.7 kB, Adobe Acrobat dokument), vydané autorizujícím orgánem MŠMT.

Zdeněk Kvapil

se věnuje oblasti IT kvality jako konzultant měření IT kvality, lektor kurzů a spoluautor metodik IT Quality Index a DCMM, které čerpají z nových trendů v oblasti IT managementu. 

Jaroslav Másilko

působí ve společnosti Robert Bosch GmbH na centrálním oddělení ve Stuttgartu jako auditor kvality dodavatelského řetězce, witness auditor a koordinátor auditorů celosvětově, lektor a konzultant pro témata rozvoje dodavatelů v oblasti automobilového průmyslu.

Ve světě automobilového průmyslu se pohybuje od roku 2000, kdy začínal jako inženýr kvality koncových zákazníků OEM u společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. Při zaměstnání absolvoval bakalářské studium na VUT v Brně, v roce 2015 zakončil studium managementu kvality, auditů kvality a rozvoje dodavatelů na Hochschulle Wiesmar v SRN.

Je držitelem řady certifikátů v oblasti kvality automobilového průmyslu, např. EOQ/DQG auditor, manažer kvality a zmocněnec kvality a auditor CQI 9/11/15, ISO 9001 a ISO/TS 16949. Působí v pracovních skupinách v rámci VDA/QMC – aktuálně např. na přepracování VDA 6.3 – 4. vydání.

S ČSJ spolupracuje od roku 2017 jako lektor a překladatel svazků VDA. Do jeho lektorské činnosti zde patří mj. licenční kurzy VDA/QMC audit procesu VDA 6.3, zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu PSCR, elektrické přetížení EOS a řada dalších, a to i v německém a anglickém jazyce.

Pavel Němeček

je akademickým pracovníkem na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci. Je zapojen ve výuce konstrukce vozidel, údržby strojů, měření zvuku a vibrací.

S Českou společností pro jakost spolupracuje v problematice MSA, VDA 5, TPM a dalších témat, která se opírají především o využití statistických metod ve vazbě na kvalitu produkce.

Lucie Nová

se dlouhodobě věnuje kvalitě softwaru a testování softwaru. V tuto chvíli pracuje jako Vice prezidentka pro Engineering společnosti Eleveo.
Působí jako lektorka společnosti Tesena a České společnosti pro jakost. 

Naděžda Petrů

působí jako vedoucí Katedry ekonomie a managementu a odborný asistent Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. v Praze. Ve své přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti se věnuje především tématice strategického marketingu, managementu, vytváření buusiness modelů. Problematikou rodinného podnikání se zabývá od okamžiku, kdy spolupracovala s dcerou při zakládání dodnes úspěšného rodinného podniku. Následovala i   aktivní účast na projektu AMSP ČR Rok rodinného podnikání 2018. Je hodnotitelkou soutěže Equa bank Rodinná firma roku, Odolná rodinná firma 2022, předsedkyní hodnotitelského týmu soutěže vyhlašované Radou Kvality ČR -  Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání. Získané zkušenosti předává studentům i nástupníkům formou pravidelných setkání u kulatých stolů, zveřejňováním případových studií, zviditelňováním rodinného podnikání prostřednictvím publikační činnosti.

Jan Polter

je absolventem provozně-ekonomické fakulty ČZU s rozšířeným jazykovým studiem angličtiny. Absolvoval studium MBA na University of Applied Sciences v německém Kemptenu - obor Logistics Management.

V roce 2003 nastoupil do společnosti E.S.T. a.s. na pozici disponent mezinárodních přeprav a pracovník zákaznického servisu, o rok později zastával funkci projektového manažera. V letech 2005–2007 byl ředitelem divize Food Logistics a vedoucím pobočky DACHSER v Hradci Králové. V roce 2007 se stal prokuristou společnosti a od roku 2008 je ředitelem obchodu a marketingu společnosti DACHSER Czech Republic a.s.. Na pozici obchodního ředitele má na starosti řízení obchodu a marketingové komunikace společnosti DACHSER v České republice.

Jana Porazilová

se v automobilovém průmyslu pohybuje od roku 1995 a ve Škoda Auto a.s. prošla mimo jiné oblastmi Vývoje, After Sales – konkrétně oblastí Garance, Regrese na dodavatele a gar. zkušebny, a v neposlední řadě oblastí Kvality, kde působí dodnes.

Ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. vede oblast Technické vnější služby a auditu dodavatelů SW, která je pravidelným přispěvatelem odborných témat v rámci konferencí ČSJ.

Elena Stibůrková

V oblasti kvality se pohybuje od roku 1983, z toho 16 let ve výrobní organizaci v pozicích různých technickohospodářských funkcí až po člena vrcholového managementu  odpovědného za kvalitu a systémy managementu.

Od roku 1999 se jako OSVČ věnuje poradenské, konzultační, lektorské a auditorské činnosti v oblastech systémů managementu kvality, environmentu a BOZP.

Je držitelkou řady tuzemských i mezinárodních certifikátů (EOQ, IRCA) zaměřených na oblasti ve kterých působí. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání s autorizací MŠMT. Je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost v oblastech VDA 6.3 a IATF 16949.

S ČSJ úzce spolupracuje 20 let jako lektor, tvůrce odborných textů, korektor odborných publikací, zkoušející,  posuzovatel a hodnotitel  soutěží vyhlašovaných ČSJ ( např. Cena F. Egermayera , Ambasador kvality České republiky).

Od roku 2016 je předsedkyní ČSJ a členkou Předsednictva Rady kvality ČR a Rady kvality ČR.

Ivana Šabatová

je naší přední odbornicí na procesní řízení a bezpečnost informací a informačních technologií.

Filip Štěřík

pracuje ve společnosti Škoda Auto v oblasti kvality nakupovaných dílů.

Vystudoval ŠKODA AUTO Vysokou školu ekonomickou v Mladé Boleslavi, obor Podniková ekonomika a management

V oblasti kvality v automobilovém průmyslu působí již 25 let. Zaměstnancem ŠKODA AUTO je od roku 2011. Má zkušenosti v oblasti hodnocení výrobních procesů dle standardu VDA 6.3. u dodavatelů se zaměřením na výrobní procesy pro světelnou techniku a kabelové svazky. Je ESD specialistou pro ověřování a uvolňování ESD výrobních procesů. Je držitelem certifikátů „ process auditor VDA 6.3, EOQ Quality Lead Auditor, EOQ Quality Manager, standard‘s IPC/WHMA-A-620 Cable and Wire Harness Assemblies, IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies, E

Yana Trubitsyna

vystudovala Molekulární Biologii a genetiku na Univerzitě Karlově a krátce poté začala sbírat zkušenosti v chemické legislativě jako konzultantka v REGARTIS. Dnes již má na starosti celé naše oddělení pro služby výhradního zástupce a notifikace do databáze SCIP. V mezičase stíhá také vypomáhat s biocidní legislativou a registracemi dle REACH.  Hovoří plynně rusky, česky a anglicky.

Lenka Uldrijanová

přišla do Ligy vozíčkářů s několikaletou pracovní zkušeností z obchodu a vlastní podnikatelskou zkušeností ve Velké Británii.

Jako fundraiserka Ligy vozíčkářů a členka PR týmu vyhledává příležitosti propagace organizace a života s hendikepem a zajišťuje finanční prostředky pro chod organizace.

Je aktivní členkou networkových klubů Busines Friends a dámského klubu Regionální hospodářské komory Brno.

Jako fundraiserka organizuje atraktivní benefiční akce sportovního a kulturního charakteru, do kterých zapojují nejenom velké korporátní společnosti své zaměstnance. Finanční výtěžek akcí pak pomáhá financovat sociální služby a sociální projekty organizace.

Současně akce nabízejí přirozený způsob setkat se se světem lidí s postižení a stírat bariéry.